Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 hot******** 346.521.000đ
2 tan******** 313.794.000đ
3 Pha******** 211.700.000đ
4 thi******** 191.746.000đ
5 ngo******** 153.739.000đ
6 vyh******** 127.435.000đ
7 san******** 122.400.000đ
8 hoa******** 111.810.000đ
9 duy******** 108.900.000đ
10 adm******** 107.695.000đ